Ikääntyvä työntekijä usein aarre työnantajalle

Facebooktwittermail

Vuoden 2013 valtiopäivät avattiin jälleen juhlallisesti. Avajaiskeskusteluissa otin esille ongelman, joka liittyy ikääntyvän väestön työnsaantimahdollisuuksiin. Me perussuomalaiset haluamme rakentaa yhteiskuntatakuun myös iäkkäämmille kansalaisille, sillä tarvitsemme kokeneetkin käsiparit töihin. Työllisyystilastojen mukaan yli 50-vuotiaan on vaikea työllistyä, jos hän syystä tai toisesta joutuu työttömäksi. Viime vuoden lopulla meillä oli yli 50-vuotiaita työttömiä lähes 100 000.

Johtamiskorkeakoulun professori Marja-Liisa Manka on ottanut ikääntyneen väen työnsaantiongelmat esille myös julkisuudessa. Manka on todennut, kuinka hän näkee ikääntyvässä työntekijässä ennemminkin aarteen työnantajalle. Mitä vanhempi ihminen on, sitä suurempi merkitys työllä on hänelle.

Tutkimustiedon mukaan iäkkäämmistä ihmisistä yli 70 prosenttia sanoo työn tärkeimmäksi elämän sisällökseen, kun taas nuorista yli 70 prosenttia ei koe työtä tärkeimmäksi elämän sisällöksi. Toivoisin, että työnantajat eivät syyllistyisi ikääntyneiden työntekijöiden kohdalla ikärasismiin. Yli 50-vuotiaiden työttömien työnsaantimahdollisuuksia pitäisi parantaa mm. monipuolisella täsmäkoulutuksella.

Toinen tärkeä keskustelunaihe eduskunnassa on ollut perussuomalaisten tekemä välikysymys hallituksen harjoittamasta talous- ja teollisuuspolitiikasta. Suomen metsäteollisuudesta on menetetty viimeisten neljän vuoden aikana pysyvästi 30 000 työpaikkaa ja metalliteollisuudesta 35 000 työpaikkaa. Arvioiden mukaan STX Finlandin jättitilauksen menetys tarkoittaa Turun telakalla noin 12 000 henkilötyövuoden menetystä. Erityisesti ikääntyvistä työpaikkansa menettäneistä harva työllistyy uudestaan. Heidän kohdallaan Suomen hallituksen nuiva STX-tukipäätös merkitsee pitkäaikaistyöttömyyttä, minkä jälkeen siirrytään eläkkeelle.

Hallituksen tekemä kielteinen päätös 50 miljoonan euron lainasta STX Finlandille oli suuri tappio suomalaiselle työlle, telakkateollisuudelle ja sen sadoille alihankkijoille. Työpaikkojen menettämisen ohella riskinä on, että meiltä häviää samalla paljon alan osaamista. Yli 50 vuotta telakka-alalla toiminut vuorineuvos, kokoomuksen entinen kansanedustaja Martin Saarikangas onkin todennut julkisuudessa, kuinka elinkeinoministeri Jan Vapaavuori saattaa jäädä historiaan miehenä, joka tappoi suomalaisen telakkateollisuuden. Voiko osuvammin sanoa.

Pirkko Ruohonen-Lerner, kansanedustaja
Perussuomalaisten eduskuntaryhmän pj.

Comments are closed