Eläkekattojärjestelmä myös Suomeen!

Facebooktwittermail

Suomessa on suuri joukko eläkeläisiä, jotka joutuvat selviämään alle 700 euron kuukausieläkkeellä. Kun asumis- ja elinkustannukset ovat muun muassa energiaverojen korotusten vuoksi nousseet huomattavasti, monet eläkeläiset ovat joutuneet köyhyyskierteeseen. Samanaikaisesti jopa valtionyhtiöissä monet johtajat nauttivat yli 500 000 suuruisista vuosittaisista eläkkeistä, sillä Suomessa eläkkeiden määrää ei rajata mitenkään.

Monissa Euroopan maissa on käytössä eläkekatto. Esimerkiksi Belgiassa, Espanjassa, Itävallassa ja Ranskassa kuukausittainen eläkekatto vaihtelee kahdentuhannen euron molemmin puolin.

Myös naapurissamme Ruotsissa on käytössä eläkettä rajoittava järjestelmä. Siellä eläkettä ei kerry noin 3 000 euron yli menevästä kuukausipalkan osasta. Iso-Britanniassa vastaava raja on vajaat 3 700 euroa, Saksassa osavaltiosta riippuen viiden tuhannen euron molemmin puolin ja Sveitsissä noin 4 500 euroa. Hieman korkeammalle raja on asetettu esimerkiksi Italiassa ja Luxemburgissa, joista ensimmäisessä raja on reilut 7 000 euroa ja jälkimmäisessä reilut 8 000 euroa.

Jätin seuraavan kirjallisen kysymyksen asianomaisen ministerin vastattavaksi: Onko ministeri tietoinen muiden Euroopan maiden kohtuuttoman suuria eläkkeitä rajoittavista käytännöistä ja aikooko hän esittää Suomeen järjestelmää, jolla suureläkkeitä voitaisiin leikata?

Comments are closed