Tapahtumia Euroopan parlamentissa (3.4–6.4)

Täysistuntoviikko Strasbourgissa on ohi ja käyn läpi ohessa muutamia minulle tärkeitä tapahtumia politiikan saralla. Brexit on todellisuutta Täysistuntoviikolla huomion on ehkä ansaitustikin vienyt Brexit, jota koskevan päätöslauselman parlamentti hyväksyi. Oma kantani on ollut koko ajan selkeä, Suomen tulee pitää kiinni Brexitissä täysimääräisesti omista kansallisista eduistaan ja Suomi ei saa suostua…

Lue lisää

Tapahtumia Euroopan parlamentissa (10.3–16.3)

Kuukausittainen täysistunto Strasbourgissa piti sisällään paljon otsikoita, joista nostan esiin muutamia minulle tärkeitä. Hollannin vaalit puhuttivat paljon, olin myös 16.3 vieraana Ylen politiikkaradiossa 16.3, jossa asiasta käytiin keskustelua. Huolimatta hallituskoalition murskatappiosta Wildersin puolue ei menestynyt odotetulla tavalla ja siksi Hollannissa onkin odotettavissa kimurantit hallitusneuvottelut. Britannia antaa eroilmoituksensa EU:sta 29.3. Olennaista…

Lue lisää

Pirkon uutiskirje viikko 20.6. – 26.6.2016

Veronkierron vastainen työni jatkuu Euroopan parlamentti päätti ns. Panaman paperit -tietovuotoa selvittävän tutkintavaliokunnan kokoonpanosta. Valiokuntaan kuuluu 65 jäsentä ja olen yksi heistä. Valiokunnan toimikausi on 12 kuukautta. Uuden PANA-valiokunnan tehtävänä on tarkastella väitteitä rahanpesuun, veronkiertoon ja veropetoksiin liittyvien EU-sääntöjen rikkomisesta. Se jatkaa erikoisvaliokunta Taxen työtä. Taxe perustettiin kansainväliseen veronkiertoon liittyvän…

Lue lisää

Reilun kilpailun puolesta

Hyviä uutisia pienille ja keskisuurille suomalaisyrityksille – kilpailevien suuryritysten veronkiertoon on vihdoin reagoitu EU:ssa. Euroopan parlamentti hyväksyi direktiivin, jonka mukaan suurimpien monikansallisten yritysten pitää raportoida maakohtaisista verotustiedoista sijaintivaltionsa veroviranomaisille. EU-maiden tulee myös vaihtaa näitä tietoja automaattisesti vuodesta 2017 alkaen. Direktiivi tuli tarpeeseen. Viimeistään Luxleaksin ja Panama-papereiden kaltaiset tietovuodot ovat paljastaneet,…

Lue lisää

Pelkkä avoimuus ei riitä

Parlamentissa äänestettiin viime viikolla myös EU:n asiakirjojen julkisuutta koskevasta mietinnöstä. Aihe on ajankohtainen, sillä esimerkiksi Yhdysvaltojen ja EU:n välillä käytäviä TTIP-neuvotteluja on kritisoitu turhasta salailusta. Äänestin mietinnön puolesta, sillä se peräänkuulutti lisää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Avoimuus ei kuitenkaan yksin riitä. Julkisen tiedon täytyy olla myös helposti löydettävissä. EU:sta tietoa etsivä…

Lue lisää

Matkustajatietorekisteri lisää turvallisuutta

Euroopan parlamentti hyväksyi huhtikuun istuntoviikolla direktiivin matkustajarekisteritietojen (PNR) käyttöön otosta EU:ssa. Direktiivi velvoittaa lentoyhtiöitä antamaan kansallisille viranomaisille tietoja EU:n ulkopuolelle lähtevistä ja sieltä tulevista matkustajista. Käytännössä kerätään tietoja matkustuspäivistä ja -reitistä, matkatavaroista ja maksutavoista. Äänestin direktiivin puolesta. Matkustustietojen kerääminen on tärkeä työkalu taistelussa terrorismia ja salakuljetusta vastaan. Sen avulla pystytään…

Lue lisää