4.2.2010 Eduskunnan suullinen kyselytunti

Facebooktwittermail

Lääkäreiden ammattipätevyyden valvonta ja kielitaito Pirkko Ruohonen-Lerner/ps: Arvoisa puhemies! Viime aikoina julkisuudessa on herättänyt keskustelua tapaus, jossa lääketieteen kandidaattina esiintynyt, täysin vailla lääkärin koulutusta ollut mies toimi valelääkärinä Karkkilassa ja Karjaalla. Mies oli väärentänyt opiskelutodistuksensa, eikä hänen tietojaan ollut työhönottotilanteessa tarkastettu asianomaisen valvontaviranomaisen rekistereistä. Lisäksi on tullut ilmi useita tapauksia, joissa lääketieteen opiskelijat ovat päässeet työskentelemään lääkäreinä ilman vaadittavia opintosuorituksia. Epäpätevien henkilöiden työskentely vaativissa terveydenhuollon tehtävissä on vakava turvallisuusriski potilaille.

Kysyn asianomaiselta valtioneuvoston jäseneltä: Onko ministeriössä tiedostettu ongelmat, joita lääkäreiden valvontaan liittyy?

Peruspalveluministeri Paula Risikko: Arvoisa herra puhemies! Kyllä on tiedostettu. Jo viime vuonna, kun pohdittiin, mitä voidaan tehdä yleensäkin turvallisuuden parantamiseksi, yhtenä toimenpiteenä oli nimenomaan se, että nyt rekisterissä ovat myöskin neljännen ja viidennen vuosikurssin opiskelijat. Heidät liitettiin sinne viime keväänä. Me teimme myös asetusmuutoksen: Meillä on tällainen internetselain, mistä kuka tahansa voi katsoa, onko hoitavalla lääkärillä tai rekrytoitavalla henkilöllä oikeudet toimia. Nimenomaan tätä selainta nyt rakennetaan. Kuten muistatte, tässäkin salissa oli viime vuonna aikamoinen huuto siitä asiasta ja kyselytunnillakin minulta kysyttiin, miksi tällaista. Nyt se on selvinnyt: tästä syystä sitä selainta rakennetaan. Yksi puhelinsoitto tähänkin mennessä on riittänyt siihen, että voi selvittää, onko tämä henkilö rekisterissä vai ei. Me olemme tiedostaneet tämän ja toimineet jo vuosi sitten.

Pirkko Ruohonen-Lerner/ps: Arvoisa puhemies! Lehtitietojen mukaan Karjaan apteekin työntekijät puuttuivat toistuvasti valelääkärin kirjoittamiin virheellisiin resepteihin, mutta niitä ei pidetty poikkeavina verrattuna muihin alueen terveyskeskuksesta tuleviin kokemattomien lääkärisijaisen resepteihin. Lääkärikunnan suuren vaihtuvuuden johdosta sekavat reseptit olivat apteekissa arkipäivää. Esimerkiksi viime kesänä terveyskeskuksessa oli ollut kuusi ruotsalaista lääketieteen kandidaattia, joista kukaan ei osannut sanakaan suomea ja reseptitkin olivat sen mukaisia. Kielitaidottomat kandidaatit olivat muun muassa määränneet lääkesalvaa annosteltavaksi tabletteina.

Kysynkin arvoisalta valtioneuvoston jäseneltä: Kuinka on mahdollista, että apteekin henkilökunta joutuu viime kädessä korjaamaan lääkäreiden virheitä resepteissä?

Peruspalveluministeri Paula Risikko: Arvoisa herra puhemies! Tämä kysymys kuuluu ministeri Hyssälän toimialaan, koska hänellä on lääke- ja reseptinkirjoittamisasiat, mutta koska aihe liittyy potilasturvallisuuteen ja koska ministeri Hyssälä on poissa, niin vastaan. Elikkä on todella erittäin huono asia, että meillä on tällä hetkellä tällainen tilanne. Se on myös osa potilasturvallisuutta. Me teemme Valviran kanssa kaikki toimet sen eteen, että näistä voitaisiin päästä. Mutta se edellyttää myöskin sitä, että meillä olisi käytössä jatkossa suomen kielen taitoisia lääkäreitä. On tärkeää, että jos me rekrytoimme ulkomailta, suomen kielen taito on riittävä. Se on yksi potilasturvallisuuden tae.

Comments are closed